fbpx
 

PARTICIPANT LIST FROM INDIA

TDN LEVEL-1 COURSE, 16TH-17TH MAY 2015, J.M.H. DELHI.
1 KAPIL CHAUHAN 7838230682
2 SUMIT THAPAR 8802850371
3 UMESH SOLANKI 9971516665
4 CHHAYA SINGH 9999080330
5 MUDIT NAYAR 9532009908
6 ISHA SEHDEV 9990396009
7 DEEPAK MALHOTRA 9871666669
8 SUMIT AHUJA 9891798827
9 SUMIT KAPOOR 9868526727
10 RAMAN KUMAR 9716607084
11 FAIZ AKHTAR 9999787960
12 ROBIN SHARMA 9871666041
13 RAVI JAIN 9891928120
TDN LEVEL 2 COURSE, 14TH 15TH FEBRUARY 2015, J.M.H. DELHI
1. K. SHOBANBABU 09592038248,
09542515417
2. BISWAJEET KANUNGO 09780233525
3. RAMESH CHANRA PATRA 09653174563
4. AMIT SHISHODIA 09999259008
5. JAYBARDHAN MISHRA 09712057773
6. VAIDEHI MISHRA 08460556947
7. VINAY GULATI 07737465987
8. DEEPSHIKHA BENIWAL 09560374869,
08221884943
TDN LEVEL-1 COURSE, 12TH 13TH FEBRUARY 2015, J.M.H. DELHI
1. SANDEEP BAJAJ 09050450454
2. ASHOK MADAN 09466486014
3. NEERAJ DHAMA 09868519855
4. SUMIT SAXENA 09811077945
5. SAURABH SHARMA 09899214134


TDN LEVEL-1 COURSE, 31ST JAN & 1ST FEBRUARY 2015, AHMEDABAD
1. REENA DESAI 09898589155
2. SMITA MEHUL MUDH 09824172802
3. DRASTI PATEL 08469186263
4. VAIDEHI J MISHRA 09712057773
5. JAYBARDHAN MISHRA 09712057773
6. KHUSHBU RATHOD 09033890547
7. JAYPRAKASH H CHAUDHARI 09998358120
8. EDRISH S CONTRACTOR 09276852262
9. LACHMI JAYANTI GURUMUKHANI  
10. MAYA IYER 09426374434
11. SHILPA M LAD 09426889222
12. PRIYANKA SHAH 07878186984
13. JESPA J SOLANKI 09825664661
14. VRUNDA VISHAL THAKKAR 08141005673
TDN LEVEL-1 COURSE, 17TH-18TH DECEMBER 2014, AIIMS DELHI
1. ARCHANA VERMA 09977127696
2. RAHUL VERMA 09891065249
3. JITENDRA SINGH 09456616965
4. HARSH GUPTA 09039719509
5. K.K. SARKAR 09653187908
6. SAURAV SINGH 09755493344
7. MADHUR CHAUDHARY 09893637232
8. KAMLESH 09782370898
9. MOHD. SUHAIL 09782379976
10. ASAD 09610192620
11. ABHILASH THAKUR 09985330341
12. AMIT SHISHODIA 09999259008
13. VINOD KUMAR 09811423599
14. LIBU JOHN 09654294138